Beans

BEANS VARIETIES

• White Kidney Beans
• Light Spackled Kidney Beans
• Dark Red Kidney Beans
• Small Black Kidney Beans
• Soya Beans
• Peas
• Broad Beans
• Fava Beans
• Red Spackled Kidney Beans
• Cow Peas
•Small Red Beansh